Ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý Y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

1. Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý Y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở Y tế Ninh Bình.

Địa chỉ cơ quan: Số 18, đường Kim Đồng, phường Phúc Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm Đề tài:  TS. Vũ Mạnh Dương.

Cá nhân tham gia: TS. Lê Hữu Quý; ThS. Ngô Ngọc Quang; BSCKI. Ngô Văn Quốc; ThS. Nguyễn Thị Tú Anh; BSCKII. Trịnh Viết Diện; KS. Nguyễn Văn Hiền; ThS. Tạ Thị Lan Hương; BSCKI. Nguyễn Hùng Ngân; CN. Nguyễn Thị Nương.

Cấp nhiệm vụ: Cấp tỉnh.

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Đánh giá thực trạng công tác quản lý hồ sơ sổ sách và thực hiện chế độ báo cáo tại tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Thiết kế, xây dựng, ứng dụng phần mềm tổng hợp thông tin, báo cáo kết quả tuyến y tế cơ sở.

- Đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin tại tuyến y tế cơ sở.

5. Kết quả thực hiện (tóm tắt):

5.1. Thực trạng công tác quản lý hồ sơ, sổ sách và thực hiện chế độ báo cáo tại tuyến y tế cơ sở:

Số lượng sổ sách, biểu mẫu báo cáo của tuyến y tế cơ sở khá nhiều, đặc biệt là tại Trạm Y tế tuyến xã, việc ghi chép thủ công mất nhiều thời gian, trong khi nhân lực ít (mỗi trạm chỉ có 5 - 7 người) dễ dẫn đến sai sót, nhầm lẫn nhất là trong việc tổng hợp số liệu hàng tháng, quý, năm từ các loại sổ sách ghi chép.

5.2. Xây dựng yêu cầu đối với phần mềm

Yêu cầu nội dung cơ bản của phần mềm bao gồm: 03 phân hệ (Phân hệ tuyến tỉnh, Phân hệ tuyến huyện, Phân hệ tuyến xã). Trong đó:

* Phân hệ tuyến xã:

- Quản lý dân số, Kế hoạch hóa gia đình, Vệ sinh dịch tễ.

- Quản lý khám chữa bệnh, Khám thai - đẻ, Quản lý bệnh xã hội.

- Quản lý tiêm chủng.

- Quản lý các chương trình y tế.

- Quản lý dược - Trang thiết bị.

- Quản lý nhân sự.

- Truyền thông nội bộ.

- Quản lý báo cáo.

* Phân hệ tuyến huyện:

- Quản lý hoạt động tuyến xã.

- Quản lý hoạt động tại Trung tâm.

- Truyền thông nội bộ.

- Quản lý danh mục.

- Quản trị hệ thống.

* Phân hệ tuyến tỉnh

- Quản lý hoạt động tuyến huyện, xã.

- Truyền thông nội bộ.

- Quản lý danh mục.

- Quản trị hệ thống.

5.3. Thiết kế, xây dựng phần mềm

5.4. Kết quả triển khai thí điểm phần mềm tại huyện Kim Sơn

- Kết quả triển khai thí điểm phần mềm:

+ 07/07 Trạm Y tế đã ứng dụng phần mềm vào các hoạt động chuyên môn của Trạm.

+ Đa số các chức năng phần mềm đã đáp ứng được yêu cầu công việc.

5.5. Kết quả đánh giá hiệu quả ứng dụng CNTT tại tuyến YTCS

- Thời gian trung bình để thực hiện việc ghi chép sổ sách bằng tay, số lượng sổ sách, báo cáo; thời gian tìm kiếm thông tin, số liệu đã giảm đáng kể. Chất lượng số liệu báo cáo ngày càng được cải thiện.  

6. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:Từ 01/01/2015 đến 31/3/2017).

7. Kinh phí thực hiện đề tài: 3.410.000.000 đồng./.

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903