Báo cáo số 516/BC-SKHCN ngày 29/6/2021 về tình hình thực hiện công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2021

Chi tiết Báo cáo số 516/BC-SKHCN ngày 29/6/2021 về tình hình thực hiện công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2021 tạiđây

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903