Quyết định số 286/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2020 về việc công bố công khai dự toán thu-chi ngân sách nhà nước được giao năm 2021của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình

Chi tiết Quyết định số 286/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2020 về việc công bố công khai dự toán thu-chi ngân sách nhà nước được giao năm 2021của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình tại đây

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903