Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018

Sáng 28/12, hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương đã khai mạc dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình. Ảnh: Đức Lam
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình. Ảnh: Đức Lam

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Hội nghị tổ chức để triển khai nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nhìn lại năm 2017, mặc dù có nhiều thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực của cả nước nên kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt kết quả toàn diện với tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Khẳng định, niềm tin xã hội, niềm tin thị trường và niềm tin của doanh nghiệp cũng như bạn bè quốc tế đối với Việt Nam ngày càng tăng lên. Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời nhấn mạnh, đây là hội nghị lớn nhất và quan trọng nhất của Chính phủ với các địa phương. Sự tham gia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và nhiều lãnh đạo Trung ương và các địa phương thể hiện rõ tầm quan trọng của hội nghị này.

Hội nghị đã nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2017. Theo đó, năm 2017, đã đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đây là thành công lớn của đất nước ta, góp phần củng cố niềm tin, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam năm 2017 tăng 20 bậc, lên mức 68/157 quốc gia, vùng lãnh thổ. Phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực với gần 127 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới và gần 26,5 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Tăng trưởng GDP đạt 6,81%. Xây dựng NTM đạt kết quả tích cực, đến nay có 43 đơn vị cấp huyện và 32% số xã đạt chuẩn NTM. Các lĩnh vực VHXH được chú trọng và đạt nhiều kết quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giới thiệu dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành tựu, kết quả mà toàn hệ thống đã đạt được trong năm qua trên các lĩnh vực. Có được kết quả này là do chúng ta thừa hưởng, kế thừa kết quả, thành tựu của những năm trước, đặc biệt là năm 2016.

Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định đúng đắn, kịp thời, phù hợp. Có sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tổng Bí thư nhấn mạnh, có được kết quả ấy nhưng không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế vì đất nước còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Tổng Bí thư đề nghị Chính phủ tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng yếu. Đó là phải tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII; triển khai quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu trong thời gian tới;

Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để vượt qua thách thức, năm bắt được cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể đem lại. Quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa xã hội, chăm lo, cải thiện đời sống nhân dân.

Khẩn trương tổng kết lý luận và thực tiễn, nghiên cứu xây dựng trình Hội nghị Trung ương 7 khoá XII xem xét, quyết định về Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp và Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;

Tập trung thực hiện các biện pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; ưu tiên nguồn lực phát triển vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng bị thiên tai, chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Đẩy mạnh làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng chính phủ, chính quyền các địa phương thực sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thực sự vì Đảng vì dân vào các vị trí của bộ mãy lãnh đạo. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân, không đủ tiêu chuẩn.

Tại hội nghị lãnh đạo các địa phương, các bộ, ngành đã tập trung thảo luận, làm rõ hơn kết quả đã đạt được trong năm 2017, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/12.

Nguồn: Báo Ninh Bình

 
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903