Ra mắt ký cam kết mô hình: “Tiếp tục thực hiện việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh”

Sáng ngày 04/5/2022, Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình: “Tiếp tục thực hiện việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/ĐUK, ngày 12/4/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình trong Đảng bộ Khối giai đoạn 2022-2025, ngày 26/4/2022 Chi ủy, Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/CU để triển khai thực hiện mô hình: “Tiếp tục thực hiện việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh”.

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, TUV, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở cùng đại diện Văn phòng Sở và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký cam kết thực hiện mô hình

Tại buổi ra mắt đã thông qua nội dung ký cam kết thực hiện mô hình. Theo đó mô hình được triển khai trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2023: Tiếp tục việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2025: Xây dựng và áp dụng hệ thống ISO điện tử theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình (sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi số).

Tại hội nghị, đại diện Chi ủy, Văn phòng Sở và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở đã ký cam kết thực hiện mô hình./.

Tin: Nguyễn Thị Dung

Ảnh: Trần Đình Nam

 

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903