Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu phục tráng và phát triển giống lúa Nếp Hạt cau cổ truyền tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình”

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau: 

1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu phục tráng và phát triển giống lúa Nếp Hạt cau cổ truyền tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình”

2. Tổng kinh phí thực hiện: 881.734.000 đồng, trong đó:                        - Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học: 730.000.000 đồng

- Từ nguồn khác: 151.734.000 đồng

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2021

 4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Ninh Bình

5. Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

TT

Họ và tên, học hàm, học vị

Đơn vị công tác

1

Ks. Lã Quốc Tuấn

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

2

Ks. Đinh Thị Thao

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

3

Ths. Nguyễn Hữu Ngọc

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

4

Ths. Vũ Khắc Hiếu

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

5

CN. Nguyễn Đức Thuận

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

6

Ks. Nguyễn Thị Dung

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

7

CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

8

Ks. Vũ Thị Kim Oanh

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

9

Ông Bùi Văn Thuỷ

UBND xã Kỳ Phú

10

Ông Đinh Văn Tiên

UBND huyện Nho Quan

 6. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức nghiệm thu:

- Thời gian: 24-28 tháng 01 năm 2022

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình.

7. Nội dung đơn vị thực hiện báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ

7.1. Về sản phẩm khoa học:

7.1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Khối lượng

Chất lượng

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

1

Giống lúa Nếp hạt cau nguyên chủng (5 tấn giống đạt tiêu chuẩn)

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

2

Sản lượng giống lúa nếp hạt cau thu được tại các mô hình trình diễn (3,5 tấn)

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

3

Quy trình phục tráng giống lúa Nếp hạt cau (Tuân theo quy trình sản xuất hạt giống lúa thuần -10TCN 395:2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT)

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

4

Quy trình sản xuất giống lúa Nếp hạt cau (Áp dụng cho từng vùng sinh thái của huyện Nho Quan)

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

5

Bản mô tả giống lúa Nếp hạt cau (Mô tả các tính trạng đặc trưng)

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

6

Các cấp hạt giống lúa Nếp hạt cau (Cấp giống SNC, NC được trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia kiểm định, kiểm nghiệm)

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

7

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

7.1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao

- Quy trình phục tráng giống lúa Nếp hạt cau (Tuân theo quy trình sản xuất hạt giống lúa thuần -10TCN 395:2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT)

- Quy trình sản xuất giống lúa Nếp hạt cau (Áp dụng cho từng vùng sinh thái của huyện Nho Quan)

- Bản mô tả giống lúa Nếp hạt cau (Mô tả các tính trạng đặc trưng)

- Các cấp hạt giống lúa Nếp hạt cau (Cấp giống SNC, NC được trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia kiểm định, kiểm nghiệm)

7. 2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

- Phục tráng thành công giống lúa Nếp hạt cau, hạt giống được phục tráng làm thuần có độ đồng đều cao, chất lượng tốt sẽ làm tăng năng suất và chất lượng giống ngoài sản xuất so với giống cùng loại do nông dân chọn lọc.

- Nguồn hạt giống lúa Nếp hạt cau cổ truyền nguyên chủng không chỉ có tác dụng lưu giữ nguồn gen mà còn là vật liệu nghiên cứu tiếp theo để chọn tạo giống lúa Nếp hạt cau cổ truyền sau này.

- Quy trình sản xuất phù hợp giúp tăng năng suất, giảm thiểu sử dụng thuốc BVTV do đó chất lượng nông sản nâng cao, môi trường được cải thiện.

- Xây dựng được 02 mô hình trình diễn giống lúa Nếp hạt cau cổ truyền đã được phục tráng tại các vùng đất khác nhau của huyện Nho Quan.

7.3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

- Đối với công tác chuyên môn: Có nguồn giống chất lượng để phục vụ mục tiêu phát triển vùng trồng lúa Nếp đặc sản. Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lúa Nếp hạt cau cổ truyền được áp dụng rộng rãi giúp giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

- Đối với người dân: Người nông dân có điều kiện tiếp cận và sử dụng giống có chất lượng tốt, giá thành hợp lý góp phần nâng cao được năng suất và chất lượng giống. Bên cạnh đó quy trình canh tác hợp lý cũng giúp tăng năng suất, giảm thiểu sử dụng thuốc BVTV do đó chất lượng nông sản nâng cao, môi trường được cải thiện.

- Đề tài đem lại lợi ích kinh tế, xã hội thông qua việc cung cấp hạt giống lúa có chất lượng tốt, quy trình canh tác phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, giúp người dân tiếp cận với giống có chất lượng tốt, tăng năng suất, chất lượng, tăng thu nhập của người dân.

- Quá trình triển khai thực hiện đề tài thông qua các buổi tập huấn chuyển giao kỹ thuật, các hội nghị hội thảo đầu bờ, thăm quan học tập kinh nghiệm sản xuất giữa các vùng sinh thái trong tỉnh sẽ gúp cho người sản xuất nâng cao nhận thức về việc bảo tồn phát triển giống lúa Nếp hạt cau cổ truyền trên địa bàn tỉnh, nâng cao kỹ thuật canh tác, chọn lọc giống lúa. Người tiêu dùng có điều kiện được sử dụng sản phẩm gạo Nếp Hạt cau cổ truyền có chất lượng tốt.

Việc thực hiện đề tài là dịp để các cán bộ nghiên cứu, quản lý có cơ hội nâng cao năng lực nghiên cứu cũng như ứng dụng, phát huy những kiến thức và khả năng của mình trong quá trình hoạt động công tác. Tham mưu, đề xuất kế hoạch mở rộng vùng sản xuất lúa đặc sản nói chung và lúa Nếp Hạt cau cổ truyền trên địa bàn tỉnh hàng năm.

8.  Đơn vị tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở đã họp ngày 17/12/2021. Kết quả đánh giá xếp loại của nhiệm vụ: Đạt./. 

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 13/7/2015.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903