Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu quy trình nhân giống, trồng, sơ chế cây Cam thảo đất (Scoparia dulcis L.) và Cam thảo dây (Abrus preatorius L.) theo hướng GACP-WHO phục vụ người tiêu dùng và khách du lịch tỉnh Ninh Bình”.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau: 

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu quy trình nhân giống, trồng, sơ chế cây Cam thảo đất (Scoparia dulcis L.) và Cam thảo dây (Abrus preatorius L.) theo hướng GACP-WHO phục vụ người tiêu dùng và khách du lịch tỉnh Ninh Bình

2. Tổng kinh phí thực hiện: 1.700.000.000 đồng, trong đó:                    

- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học: 1.300.000.000 đồng

- Từ nguồn khác: 400.000.000 đồng

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2020 đến tháng 01/2022

 4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng- Bộ Khoa học và Công nghệ

5. Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

 

TT

 

Họ và tên, học hàm học vị

 

 

Tổ chức công tác

1

TS. Tạ Thu Hằng

Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng (VNCVPTV)

2

PGS.TS. Trần Ngọc Lân

VNCVPTV

3

PGS.TS. Lê Tất Khương

VNCVPTV

4

ThS. Đoàn Thị Bắc

VNCVPTV

5

TS. Nguyễn Thị Thu

VNCVPTV

6

ThS. Đào Văn Minh

VNCVPTV

7

KS. Đào Thùy Dương

VNCVPTV

8

ThS. Nguyễn Tiến Dũng

VNCVPTV

9

TS. Nguyễn Đắc Bình Minh

VNCVPTV

10

Ths. Trần Văn Phương

           Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình

6. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức nghiệm thu:

- Thời gian: Từ ngày 20 - 25 tháng 01 năm 2022

- Địa điểm: Họp trực tuyến tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng và Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình.

7. Nội dung đơn vị thực hiện báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ

7.1. Về sản phẩm khoa học:

7.1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

 

TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Khối lượng

Chất lượng

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

1

Vườn sản xuất cây giống làm bằng tre, phía trên có lưới che nắng, che mưa, cao từ 1,8 -2,5 m, diện tích 500m2

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

-

42.120 cây giống Cam thảo đất xuất vườn (Cây cứng cáp, khỏe mạnh, cao 10-15 cm, có 5-10 cặp lá, rễ dài 5-10 cm)  

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

-

9.900 Cây giống Cam thảo dây xuất vườn (Cây cứng cáp, khỏe mạnh, chiều cao chồi 7-10 cm, đạt 4-6 lá, rễ dài 4-6 c m)

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

2

Mô hình nhân giống cây Cam thảo đất bằng hạt (300m2). Tỉ lệ cây xuất vườn >90%, cây cứng cáp, khỏe mạnh, cao 10-15 cm, có 5-10 cặp lá, rễ dài 5-10 cm.

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

3

Mô hình nhân giống cây Cam thảo dây bằng hom (200m2) Tỉ lệ cây xuất vườn >90%, cây cứng cáp, khỏe mạnh, chiều cao chồi 7-10 cm, đạt 4-6 lá, rễ dài 4-6 cm.

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

4

Mô hình trồng cây Cam thảo đất theo hướng GACP-WHO, 05 ha, năng suất đạt 2 tấn khô/ha.

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

5

Mô hình trồng cây Cam thảo dây theo hướng GACP-WHO, 0,5 ha, năng suất 2,5 tấn khô/ha

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

6

Quy trình nhân giống Cam thảo đất bằng hạt

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

7

Quy trình nhân giống Cam thảo dây bằng hom

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

8

Quy  trình canh tác cây Cam thảo đất theo hướng GACP-WHO

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

9

Quy  trình canh tác cây cam thảo dây theo hướng GACP-WHO

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

10

Quy trình sơ chế dược liệu Cam thảo đất

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

11

Quy trình sơ chế dược liệu Cam thảo dây

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

12

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

 

7.1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao

- Quy trình nhân giống Cam thảo đất bằng hạt

- Quy trình nhân giống Cam thảo dây bằng hom

- Quy trình canh tác cây Cam thảo đất theo hướng GACP-WHO

- Quy trình canh tác cây cam thảo dây theo hướng GACP-WHO

- Quy trình sơ chế dược liệu Cam thảo đất

- Quy trình sơ chế dược liệu Cam thảo dây

7. 2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, xác định và bổ sung được loại cây dược liệu có nhiều công dụng chữa bệnh dùng trong đông y và tây y, có phổ sinh trưởng rộng mà địa phương chưa phát triển được nhằm phát triển nguồn dược liệu mới cho địa phương.

- Đưa ra được 06 qui trình nhân giống, canh tác và sơ chế cây Cam thảo đất và Cam thảo dây (trong đó có 02 Qui  trình canh tác cây Cam thảo đất, Cam thảo dây theo hướng GACP-WHO).

- Xây dựng được 02 mô hình trồng cây Cam thảo đất và Cam thảo dây theo hướng GACP-WHO.

7.3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho các nghiên cứu về trồng trọt theo hướng GACP-WHO có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chế biến một số sản phẩm, thực hiện giải pháp nông nghiệp bền vững.

-  Đối với cơ sở ứng dụng kết quả: tạo ra hướng đi mới cho phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng GACP-WHO tại các địa phương,người dân và doanh nghiệp, tạo ra sản phẩm nông sản an toàn, chất lượng cao, nâng cao giá trị sản xuất và xuất khẩu sản phẩm.

- Góp phần nâng cao hiểu biết của người dân địa phương về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi theo hướng GACP-WHO, nâng cao nhận thức của người dân về thực phẩm an toàn, nâng cao trách nhiệm của người sản xuất đối với người tiêu dùng.

-  Nâng cao đời sống nhân dân, tạo công ăn việc làm, tạo niềm tin cho người dân, giúp họ yên tâm sản xuất xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

8.  Đơn vị tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở đã họp ngày 27/12/2021. Kết quả đánh giá xếp loại của nhiệm vụ: Đạt./. 
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 13/7/2015.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903