Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

Ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2019, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước bằng pháp luật trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam. 

Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức xã hội của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị lực lượng chức năng và tổ chức, cá nhân về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam, góp phần xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ảnh minh họa: Cảnh sát biển Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình tại Văn bản số 346/UBND-VP7 ngày 30/8/2021 về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốcTìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”. Ngày 14/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình đã ban hành Văn bản số 773/SKHCN - TTr về triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam”. Theo đó, Sở đã phân công nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và Ban biên tập trang Website của Sở thực hiện tuyên truyền, khuyến khích công chức, viên chức và người lao động tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốcTìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ website: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn

Thời gian tổ chức Cuộc thi: trong thời gian 01 tháng, bắt đầu từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021.

Thông tin chi tiết về Thể lệ Cuộc thi: Xem tại đây.

Tin: Lê Thị Mỹ Trang

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 13/7/2015.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903