UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Sáng 10/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Trưởng các khối thi đua của tỉnh tiến hành ký giao ước thực hiện phong trào thi đua năm 2022.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành; Khối trưởng các khối thi đua của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố...

Ảnh thành phố Nb tổng kết
Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và phương hướng chỉ đạo, điều hành năm 2022 của UBND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và phương hướng chỉ đạo, điều hành năm 2022 của UBND tỉnh; đồng chí Trần Song Tùng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh.

Ảnh thành phố Nb tổng kết
Đồng chí Trần Song Tùng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh.

Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bám sát sự lãnh đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, UBND tỉnh kịp thời ban hành Chương trình công tác năm 2021, đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành, với 167 nhiệm vụ cụ thể phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất là kiểm soát dịch bệnh, nhằm bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đồng thời bảo đảm ổn định, an toàn xã hội.

Tiếp tục kế thừa và phát huy kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh luôn bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh để chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trên các mặt công tác.

Với quyết tâm xây dựng bộ máy liêm chính, đổi mới, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chú trọng giải quyết những vấn đề lớn, dài hạn, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh; tập trung nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến thực chất. 

Đã khẩn trương, chủ động phân tích, dự báo, đánh giá đúng tình hình, diễn biến của dịch bệnh, từ đó đưa ra các giải pháp quyết liệt, kịp thời, phù hợp với điều kiện, thực lực của địa phương. Huy động sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội; khẩn trương tiến hành triển khai kịp thời nhiều giải pháp hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; sớm trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ cho đối tượng yếu thế trong xã hội. Chủ động, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, cơ cấu lại nợ, giãn, hoãn, miễn giảm tiền thuế, phí, lệ phí, gia hạn thời gian nộp tiền thuê đất, giảm tiền điện, giá điện... 

Đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế như: kịp thời tháo gỡ trên nguyên tắc vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó giải quyết, mọi chính sách đều phải hướng đến người dân và doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; rà soát, cắt bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết nhằm giảm chi phí, thủ tục cho doanh nghiệp; khơi thông mọi nguồn lực cho đầu tư, kinh doanh; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 đi cùng với thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường phân cấp, ủy quyền gắn với công tác kiểm tra, giám sát và quản lý của Nhà nước chặt chẽ, hiệu quả.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 có 12/15 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu, trong đó có 7/12 chỉ tiêu vượt mục tiêu kế hoạch.

Năm 2022 UBND tỉnh Ninh Bình đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, cụ thể như: Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung được đề ra trong chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, tận dụng tối đa cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế của tỉnh một cách đồng bộ, toàn diện gắn với phát triển các ngành, lĩnh vực và thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. 

Hoàn thành quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khôi phục và phát triển các ngành dịch vụ, tập trung phục hồi hoạt động du lịch; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình; tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. 

Tập trung xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật ở các ngành, các cấp, quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà biểu dương và ghi nhận những nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trong năm 2021. 

UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nổi bật là đã tham mưu nhiều quyết sách chiến lược, bài bản, khoa học, tổng thể, liên thông và bảo đảm tính khả thi cao. Đã nỗ lực, cố gắng, bản lĩnh, quyết liệt, trí tuệ, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt với các việc mới và khó, nhiều kết quả cao nhất từ trước đến nay, nhiều việc lần đầu tiên thực hiện được như: Thu ngân sách đạt 22.094 tỷ đồng, vượt 18,7% dự toán và có chuyển biến tích cực về cơ cấu thu, trở thành tỉnh tự cân đối ngân sách từ năm 2022 ; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số, tỉnh Ninh Bình được Bộ Thông tin và Truyền thông xếp hạng chuyển đổi số đứng thứ 8 trong 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó một số chỉ số thành phần xếp thứ 3, thứ 5 trong xếp hạng toàn quốc; cắt giảm tới 88% nhu cầu vốn còn lại của 63 công trình, dự án (hơn 13.000 tỷ) không có khả năng hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025... Bên cạnh đó là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập từ nhiều năm trước và một số vấn đề mới nảy sinh. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đây là việc làm thể hiện sự mạnh dạn, bản lĩnh, trách nhiệm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, dám nhìn thẳng vào khuyết điểm, hạn chế; giải quyết, tháo gỡ khó khăn để phát triển. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng gợi mở một số vấn đề để UBND tỉnh nghiên cứu, đó là: Việc thu hút đầu tư vào địa bàn chưa đạt yêu cầu; thu ngân sách vượt dự toán nhưng chưa thật sự bền vững; nợ xây dựng cơ bản còn lớn; chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh còn rất thấp; công tác quy hoạch còn rất chậm, chất lượng hạn chế, chưa đảm bảo cho sự phát triển chiến lược của tỉnh; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong giải quyết công việc có việc còn chưa chặt chẽ, thiếu chia sẻ, chưa mang lại hiệu quả... 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết: Tỉnh xác định năm 2022 là năm của hành động, của việc tổ chức thực hiện với tinh thần quyết liệt, hiệu quả. Trên tinh thần đó, bên cạnh các công việc thường xuyên, UBND tỉnh cần cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo trong các văn bản mới của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các chủ trương, Nghị quyết, chương trình, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhất là những vấn đề mới về  tự diễn biến tự chuyển hóa; bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm; vai trò người đứng đầu, kiểm soát quyền lực, quy định về những điều đảng viên không được làm...

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện các biện pháp mạnh để nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng tham mưu, giải quyết công việc của các sở, ngành, địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến trong thực thi công vụ và đạo đức công vụ; quan tâm nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.

Phải tạo đoàn kết thống nhất thực chất trên cơ sở thực hiện nghiêm quy chế, nguyên tắc làm việc. Đúng quy định, quy chế, quyết liệt nhưng phải gắn với sự đồng thuận, kỷ cương, dân chủ, công khai, minh bạch. Phát huy tính chủ động của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhưng phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Cần lựa chọn, ưu tiên một số việc để thực hiện như tập trung cao độ cho việc thu hút đầu tư; thực hiện đồng bộ các giải pháp quyết liệt, hiệu quả để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022; khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung thực hiện 16 công trình trọng tâm mà Ban Chấp hành đã quyết định; đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, tránh không làm theo phong trào...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp một cách toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những việc lớn, việc khó, việc bức xúc, nổi cộm, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư kinh doanh, đến mục tiêu tăng trưởng, đến tăng thu ngân sách, đến an ninh, trật tự, đến đời sống Nhân dân, đến hình ảnh và sự phát triển của tỉnh; phân công rõ trách nhiệm và xác định thời gian, tiến độ hoàn thành công việc. 

Đối với từng lĩnh vực, vụ việc cụ thể, phải phân công lãnh đạo, chuyên viên trực tiếp theo dõi, bám đuổi đến kết quả cuối cùng; đồng thời, phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng: Tiếp nối và phát huy những thành tích, kết quả đạt được, ngay sau hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các địa phương sẽ đoàn kết, năng động, sáng tạo cùng với toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị, nhân dân trong tỉnh tạo những bước đột phá mới trong thực hiện nhiệm vụ, để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tập thể UBND tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, toàn diện những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện, quyết tâm phấn đấu đạt được những kết quả cao hơn nữa trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: UBND tỉnh xác định năm 2022 có ý nghĩa quan trọng đánh dấu chặng đường 30 năm tái lập tỉnh, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Do vậy, đây là năm hành động, tập trung triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. 

Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh đã xác định 139 nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể, toàn diện và tiếp tục có đổi mới với các nhiệm vụ được xác định thời gian hoàn thành theo tháng, thay vì theo Quý như năm 2021. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành năm 2022.

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của các cấp ủy đảng, chính quyền và cộng đồng các doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh. Tập thể UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh cần tiếp tục tập trung quyết liệt hơn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những tháng và quý đầu năm, chủ động, quyết tâm cao, tuyệt đối không chủ quan lơ là. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý: Các sở, ban, ngành nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu, nhất là định hướng những vấn đề có tính chiến lược dài hạn, tham mưu giải quyết triệt để những vấn đề khó, phức tạp; với bản lĩnh, trách nhiệm cao; luôn chủ động, bám sát thực tiễn và vì sự phát triển chung của tỉnh. 

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình, nâng cao chất lượng trong thực hiện chức năng hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách cho những cơ quan, đơn vị cấp dưới; tăng cường hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn cho các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. 

Phối hợp chặt chẽ hơn, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc. Đặc biệt là các cơ quan chủ trì tham mưu, phải giải quyết đến cùng và tham mưu đến "tận bờ, sát góc" của vấn đề. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ triệt để các "nút thắt", "điểm nghẽn" kể cả về quy trình, thủ tục và cán bộ xử lý, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; tăng cường giải quyết thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

UBND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải xác định rõ mình là cơ quan quản lý nhà nước, là 1 cấp chính quyền của địa phương; do vậy, phải chịu trách nhiệm giải quyết tất cả các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình đối với mọi mặt về kinh tế - xã hội trên địa bàn. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, không đùn đẩy lên cấp trên; giải quyết công việc đúng, đầy đủ với thẩm quyền, trách nhiệm, trong đó có một số vấn đề mà xã hội, người dân đang quan tâm như: quản lý hành lang an toàn giao thông, đê điều, đánh bắt thủy hải sản không đúng quy định, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra…Khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, bất cập trong cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hoạt động bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã...

Trước mắt, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đang đến gần, yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tổ chức đón Tết, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Cũng tại hội nghị, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. 

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh phát động thi đua và đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các khối thi đua của tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các Khối thi đua, nhất là nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng.

UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022
Trưởng các khối thi đua của tỉnh tiến hành ký giao ước thực hiện phong trào thi đua năm 2022.

Tập trung triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính". Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; chú trọng đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc tại cơ sở nhằm đẩy nhanh tiến trình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.

Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Kế hoạch "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" với quyết tâm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết.

Tiếp tục thực hiện 4 phong trào thi đua trọng tâm "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện nếp sống văn hóa công sở" đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, triển khai thực hiện. Đặc biệt, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố cần tập trung triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1/4/1992 - 1/4/2022).

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, góp phần tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Sau phần phát động thi đua của đồng chí Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, trưởng các khối thi đua của tỉnh đã tiến hành ký giao ước thực hiện phong trào thi đua năm 2022./.

Nguồn: Báo Ninh Bình

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 13/7/2015.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903