Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII

Sáng 30/11, Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII đã được tổ chức. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.
Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII

Quang cảnh hội nghị.

Các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Trung ương; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh; Bí thư các đảng ủy trực thuộc; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Hội nghị tiến hành thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo: Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và công tác thi đua khen thưởng.

Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn trình bày Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Trên cơ sở nghiên cứu dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn trình bày Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; gợi ý định hướng thảo luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà, dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hồng Quảng, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021. 

Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII
Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phần thảo luận tại hội nghị.

 

Các ý kiến đều nhất trí đánh giá, năm 2021 dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, quyết liệt, đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên đã đạt được những kết quả quan trọng: Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Chủ động kiểm soát chặt chẽ, quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả; sự lãnh đạo của cấp ủy được tập trung, cụ thể trên từng lĩnh vực; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. 

Kinh tế từng bước phục hồi trong trạng thái bình thường mới, GRDP tăng 5,73%; thu ngân sách đạt kế hoạch và chuyển biến tích cực về cơ cấu số thu; sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá; nông nghiệp được mùa, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu; du lịch, dịch vụ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định. Công tác xúc tiến, cải thiện môi trường đầu tư được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả tốt. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/17 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu.

Các đại biểu cũng thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; đồng thời trao đổi, làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại, điểm nghẽn và nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện, tháo gỡ trong năm 2022 như: Tiếp tục triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính"; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát triển đảng viên, tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; 

Tăng cường kiểm tra, giám sát tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế chính sách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, giải pháp thu ngân sách, nuôi dưỡng nguồn thu… 

Cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đại biểu đồng tình cao với nội dung dự thảo nghị quyết. 

Trong đó nhấn mạnh đến việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị văn minh hiện đại; công tác quy hoạch; huy động các nguồn lực; giải pháp đầu tư một số lĩnh vực then chốt về hạ tầng giao thông, các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch... có tính chiến lược, đảm bảo sự gắn kết, liên thông, hợp lý giữa các ngành, vùng và từng địa phương trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội...

Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc khẳng định: Năm 2021 tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ngành, các cấp đã thực sự quan tâm, luôn luôn đánh giá thực trạng cả thuận lợi, khó khăn, điểm nghẽn, từ đó xác định, đề ra hướng đi, giải quyết những vấn đề trước mắt, trong năm và có những vấn đề trọng tâm để tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiều nội dung đã hướng tới năm 2030. Từ đó tạo được sự đồng thuận, thống nhất về phương pháp, cách thức, quyết tâm, nỗ lực từ tỉnh đến các huyện, thành phố và lan tỏa đến cơ sở.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị; chỉ rõ những hạn chế như công tác quản lý Nhà nước về đất đai; công tác quản lý nhà nước về không gian, kiến trúc, quy hoạch đô thị; quản lý hành lang an toàn giao thông; quản lý, sử dụng, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công; chất lượng hoạt động văn hóa cơ sở. 

Đồng chí lưu ý, trong năm 2022 cần chú trọng đến khâu tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội gắn với kiểm tra, đánh giá theo từng giai đoạn. Đồng thời bày tỏ quan điểm và đề nghị các cấp, các ngành quyết tâm thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, xây dựng kết cấu hạ tầng KCN, CNN, thu ngân sách địa phương và một số vấn đề trong công tác giáo dục, xây dựng thiết chế văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà điểm lại những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2021; ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

 

Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế tồn tại, trong đó nhấn mạnh: Khâu yếu nhất vẫn là khâu tổ chức thực hiện, cần khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Trong tháng 12 cần tập trung cao cho kỳ họp của HĐND tỉnh, cho công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội, công tác kiểm tra, đánh giá cuối năm.

Năm 2022, dự báo kinh tế trong nước còn rất nhiều khó khăn, dịch COVID-19 sẽ còn diễn biến rất phức tạp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành chủ động xây dựng kịch bản duy trì, phục hồi và có những khu vực phải mạnh dạn tính đến việc bứt phá cho tỉnh trong điều kiện phòng chống dịch. 

Tập trung thực hiện một số việc trọng tâm như: Trong công tác phòng chống dịch tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin và ứng phó với các tình huống để tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong công tác xây dựng Đảng, tập trung tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong công tác kiểm tra, giám sát. 

Các huyện, thành phố rà soát các quy chế, quy định, tập trung sửa đổi, xây dựng, ban hành các quy chế, quy định cho phù hợp với các quy định của Trung ương. Tập trung cho công tác đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho việc điều chuyển, luân chuyển cán bộ theo kế hoạch đã xây dựng. Tiếp tục thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng. 

Trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung cho các vấn đề mang tính chiến lược, những vấn đề căn cốt, thực hiện để tạo ra sự thay đổi, chuyển hóa lớn như vấn đề quy hoạch, tổ chức sản xuất cho nhân dân, về cơ cấu kinh tế, về thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó có 16 công trình trọng điểm, về cơ chế đấu giá đất đô thị, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số...

Căn cứ chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tập trung rà soát, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế chính sách như: thu hút đầu tư, hỗ trợ giảm nghèo, nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân... 

Tập trung cho một số vấn đề xã hội mới phát sinh, vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân liên quan đến bảo hiểm xã hội, vấn đề xâm hại trẻ em, hôn nhân gia đình, mạng xã hội, văn hóa cơ sở...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng năm 2022 khi tỉnh được tự cân đối ngân sách, vinh dự nhưng trách nhiệm cũng rất lớn; chúng ta thấy rất rõ nguồn lực tự thân tốt hơn, nhưng vấn đề là phải sử dụng hiệu quả, do đó đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực; tăng cường thanh tra, kiểm tra; bảo vệ môi trường, quản lý khu, cụm công nghiệp...

Trong năm 2022 sẽ tổ chức kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, do đó ngoài các phong trào thi đua chung, sẽ có phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, đề nghị tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung xúc tiến đầu tư, các nguồn lực đầu tư của xã hội cho các công trình, dự án. Thống nhất các cơ quan, đơn vị và hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện Chủ đề công tác năm "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính" một cách thực chất. 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương các lực lượng tuyến đầu chống dịch, biểu dương cán bộ, nhân dân, các doanh nghiệp, chiến sĩ LLVT; biểu dương, đánh giá cao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND, khối Mặt trận, các đoàn thể, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã nỗ lực trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021 và mong tinh thần năm 2021 tiếp tục được phát huy trong năm 2022.

Về Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; đề nghị trong thực hiện đảm bảo đô thị hóa và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhanh, hiệu quả bền vững và gắn với các nghị quyết khác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Lưu ý lấy con người làm trung tâm, phát triển văn hóa văn minh đô thị làm nền tảng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân làm mục tiêu; ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo để thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các thành phần khác, nhất là kinh tế tư nhân tham gia vào lĩnh vực này. 

Trong tổ chức thực hiện rất lưu ý đảm bảo chất lượng, hiệu quả, khả thi xuất đầu tư phù hợp, có tính liên thông, đồng bộ, đảm bảo phương châm hạ tầng đi trước mở đường, làm tốt công tác quy hoạch kết nối liên thông, có tầm nhìn, tránh làm đi làm lại, đặc biệt là tránh lãng phí...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ khen thưởng 3 tập thể (Ủy ban MTTQ VN tỉnh, Sở Nội vụ, nhân dân và cán bộ thành phố Ninh Bình), 3 cá nhân là các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Sơn, TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; Đinh Văn Tiên, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nho Quan do đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hồng Quảng đã tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 13/7/2015.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903