Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật”

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Đề án số 14/ĐA-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Văn bản số 05/STP-HĐPL ngày 17/8/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình về việc hưởng ứng thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 và Kế hoạch số 984/KH-SKHCN ngày 09/11/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 nhằm hưởng ứng thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11/2021). Sáng ngày 19/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

 

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở đề nghị công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Sở nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu các nội dung được triển khai, phổ biến tại Hội nghị để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác chuyên môn, đúng quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, đã tập trung tuyên truyền:

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, kết quả cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

- Các Văn bản pháp luật: Nghị định số 142/2020/NĐ-CP, ngày 09/12/2020 của Chính phủ Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;  Quyết định số 36/QĐ-TTg, ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình tổng thể của chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2025; Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN, ngày 01/3/2021 của  Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Cũng tại hội nghị, đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị

Việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; nâng cao trách nhiệm của cơ quan; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của công chức, viên chức và người lao động; đồng thời góp phần ngăn ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật; nâng cao vài trò, trách nhiệm, tính chủ động, kỷ luật, kỷ cương, của công chức, viên chức và người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa nói chung./.                           

            Tin: Mỹ Trang  

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 13/7/2015.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903