Giới thiệu về sở

 LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc: Ông Nguyễn Toàn Thắng
            Mobile: 0913.370.070            
            Email:thangnt20@gmail.com

2. Phó Giám đốc: Ông Giang Tuấn Anh
            Tel: (0229) 3899638
            Mobile: 0912.369.513
            Email: anhgtub@gmail.com
3. Phó Giám đốc: Ông Hoàng Trọng Lễ
            Tel: (0229) 3888239
            Mobile: 0912.617.380
            Email: lekhcnnb@gmail.com

4. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Sỹ
            Tel: 
(0229) 3872317 
            Mobile: 0906.255.616
            Email: 
nguyenvansytdcnb@gmail.com


CÁC PHÒNG BAN

 

1. Văn phòng:
Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Sở: Bà Trần Thị Minh Ngọc
            Tel: (0229) 3871157
            Mobile: 0918.633.325
            Email: ngockhcnnb@gmail.com
2. Phòng Kế hoạch – Tài chính:
Trưởng phòng: Bà Đặng Thị Uyên
            Tel: (0229) 3875932
            Mobile: 0915.408.875
            Email: uyenkhnb@gmail.com
3. Phòng Quản lý khoa học:
Trưởng phòng: Ông Đinh Xuân Trường
            Tel: (0229) 3873621
            Mobile: 0982.475.009
            Email: truong_nb1@yahoo.com.vn
4. Phòng QL Chuyên ngành
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Dung
            Tel: (0229) 3874.750
            Mobile: 0982.330.876
            Email: thanhdungkhcnnb@gmail.com
5. Phòng QL Công nghệ và Thị trường Công nghệ
Phụ trách phòng: Ông Nguyễn Văn Hoàng
            Tel: (0229) 3886203
            Email: hoangskhnb@gmail.com
6. Phòng QL Khoa học và Công nghệ cơ sở
Phụ trách phòng: Ông Nguyễn Văn Sỹ - Phó Giám đốc Sở
            Tel: (0229) 3872317
            Email: nguyenvansytdcnb@gmail.com
7. Thanh tra Sở:

Phó Chánh thanh tra: Bà Lê Thị Mỹ Trang
            Tel: (0229) 3872311
            Mobile: 0948.056.817
            Email: trangthanhtrakhcnnb@gmail.com


CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 
 

1. Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng
Chi cục trưởng: Ông Tạ Thanh Quang
    Tel: (0229) 3873638
    Mobile: 0912.653.108
    Email: quangkhcn1969@gmail.com
2. Trung tâm Ứng dụng, Thông tin Khoa học công nghệ và Đo lường thử nghiệm
Phó Giám đốc: Ông Trịnh Đình Thể
    Tel: 
(0229) 3890876
    Mobile: 0943050600
    Email: thekhcnnb@gmail.com


       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNGTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 13/7/2015.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình. Điện thoại: 0229 3871157,Fax: 0229 3872316,Email:skhcn@ninhbinh.gov.vn