Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ

Ngày 20/4/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BKHCN quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN).

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Thông tư ngày quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động KH&CN; tiêu chuẩn lựa chọn người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động KH&CN; tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động KH&CN; công nhận và đăng tải danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; điều chỉnh danh sách, hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.

Giám định tư pháp trong hoạt động KH&CN được quy định tại Thông tư này bao gồm giám định tư pháp thuộc các lĩnh vực: tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; công nghệ, thiết bị, máy móc; sở hữu công nghiệp; năng lượng nguyên tử.

Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được xem xét, bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động KH&CN: có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên.

Theo Thông tư, người thuộc một trong các trường hợp sau đây không được bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động KH&CN: mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Ngoài những quy định trên, giám định viên tư pháp trong lĩnh vực công nghệ, thiết bị, máy móc, năng lượng nguyên tử, sở hữu trí tuệ công nghiệp phải có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên thuộc các ngành sau: ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ đối với giám định tư pháp trong lĩnh vực công nghệ, thiết bị, máy móc; một trong các ngành vật lý hạt nhân, công nghệ hạt nhân, hóa phóng xạ đối với giám định tư pháp trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; một trong các ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học vật lý, hóa học hoặc sinh học đối với giám định tư pháp đối tượng sở hữu công nghiệp là sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định cụ thể về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, đăng tải danh sách giám định viên tư pháp trong hoạt động KH&CN; tiêu chuẩn lựa chọn người, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động KH&CN; công nhận và đăng tải danh sách người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc cũng như điều chỉnh danh sách, hủy bỏ công nghận người giám định, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.

Về quy trình giám định tư pháp trong hoạt động KH&CN được thực hiện theo 04 bước: Tiếp nhận đối tượng giám định và tài liệu, đồ vật có liên quan; Chuẩn bị giám định; Thực hiện giám định và Bàn giao kết luận giám định. Trong đó, việc thành lập hội đồng giám định tư pháp trong hoạt động KH&CN; căn cứ thực hiện giám định tư pháp, chi phí và chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong hoạt động KH&CN; cách thực hiện giám định tư pháp trong hoạt động KH&CN; thời gian giám định; kết luận giám định cũng như thành phần hồ sơ giám định tư pháp trong hoạt động KH&CN cũng được quy định chi tiết tại Thông tư này.

Thông tư áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc Ủy ban nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2022 và thay thế Thông tư 35/2014/TT-BKHCN ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ quy định về giám định tư pháp trong hoạt động KH&CN./.

Tin: Nguyễn Duy Việt

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903