Hội nghị công chức và người lao động Cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức và người lao động năm 2022 và đề ra các phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023, sáng ngày 30/12/2022, Cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2022. 

Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Sở, toàn thể công chức và người lao động cơ quan Sở. Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Báo cáo tổng kết hoạt động phong trào thi đua năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022; Công khai quyết toán kinh phí năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023; Báo cáo tiếp thu sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công. Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức và người lao động của cơ quan Sở đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức và lao động chức thuộc cơ quan Sở, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - TUV, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở KH&CN nhấn mạnh “Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chi bộ Sở, Ban lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn Sở; cùng với sự quyết tâm cao của tập thể công chức và người lao động đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Hội nghị công chức và người lao động năm 2022; góp phần tích cực vào thành tích chung của toàn Sở”.

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - TUV, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2022, công chức và người lao động của Sở luôn ý thức cao trong việc chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, qua đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế của khoa học và công nghệ trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế; một số phòng, đơn vị còn lúng túng trong việc triển khai các chương trình lớn của ngành, vẫn còn có công chức, người lao động chưa thực sự sáng tạo, đột phá trong công việc. Sang năm 2023, với tinh thần trách nhiệm, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng đề nghị toàn thể công chức, người lao động Sở đoàn kết tiếp tục làm tốt hơn công tác tham mưu cơ chế, chính sách; tham mưu triển khai công tác chuyên môn; thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn.

Để khuyến khích, động viên và ghi nhận những kết quả đã đạt được do Tập thể, cá nhân trong cơ quan Sở đã cùng nhau phấn đấu trong năm 2022,Giám đốc Sở đã trao Giấy chứng nhận sáng kiến cho 03 sáng kiến cấp cơ sở; tặngnhiều Danh hiệu thi đua và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân, cụ thể: 01 tập thể được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở; 07 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 23 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 10 cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen; 01 cá nhân và 01 tập thể được tặng Giấy khen trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Ngoài ra, Hội đồng thi đua - khen thưởng của Sở đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng: 01 Cờ thi đua xuất sắc cho 01 tập thể là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua của Sở; 01 Bằng khen; 01 danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 01 cá nhân là Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 03 cá nhân được tặng Bằng khen.

Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà đội ngũ công đoàn viên Công đoàn cơ quan Sở đã đạt được trong năm 2022 và phát động phong trào thi đua tới toàn thể công chức và người lao động cơ quan Sở. Hội nghị cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023 giữa các phòng chuyên môn thi đua quyết tâm lập nhiều thành tích, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2023 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở đề nghị toàn thể công chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2023.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Tin và ảnh: Phạm  Thị Kim Dung -  Chuyên viên Văn phòng Sở KH&CN 

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903