Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi lành mạnh an toàn, tiết kiệm.

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quỹ Mão năm 2023; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm;

Công văn số 1089-CV/TU ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Tỉnh uỷ Ninh Bình về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 2023 an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm; thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực vào cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 30/12/2022 về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

(Đính kèm Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 30/12/2022 về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm)

               Tin: Lê Thị Mỹ Trang - Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Sở

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903